معرفی توماس بولکوفسکی

توماس بولکوفسکی (Thomas N. Bulkowski) به‌ اعتقاد بسیاری از شخصیت‌های دنیای معامله‌گری، او یکی از...

منشور معامله گر

در این مطلب به مجموعه قواعدی اشاره میکنیم که پس از سالها معامله گری بدست...

به شکست فکر نکنید

حتما شما هم قبلا در چنین وضعیتی قرار گرفته‌اید. هر چقدر هم که سخت تلاش...