۱۲۰ ساعت بعد از ضرر معامله نکنید

مطلبی که امروز برای شما آماده کردیم یک مطلب کاملا علمی و اثبات شده با توجه به تجربیات عینی افراد در مارکت است. قطعا بارها برای شما پیش آمده که بعد از ضرر در بازار دست به حرکات انتحاری زده و با گرفتن حجم های بالا قصد انتقام گرفتن و برگرداندن ضرر معامله قبلی کرده اید.
در چنین مواردی طبق تجربه، کمتر از ده درصد مواقع امکان جبران وجود دارد و بالای 90 درصد معامله بعدی نیز در ضر فرورفته و حساب شما در معرض خطر قرار می گیرد.
وقتی که شما معامله ی ضرردهی انجام می دهید نوعی غم سراسر وجود شما را فرا می گیرد. غم فاکتوری است که به دنبال خود استرس و اضطراب را نیز به همراه دارد و مجموعه این عوامل باعث میشود که غلط ترین کار را در بدترین موقع انجام دهید. یعنی در زمان نامناسب عکس العمل نا مناسب.
طبق تحقیقی که محققان بلژیکی انجام داده اند در میان 27 نوع احساس، غم بیشتر از همه طول می کشد تا آثار هورمونی آن در بدن محو یا کمرنگ شود در حالی که شرم، شگفتی، ترس، انزجار، بی حوصلگی، خشم یا احساس آرامش، گذرا تر هستند.

خلاصه ای از نتیجه این تحقیق که در شماره بهار مجله Motivation and Emotion به چاپ رسید که مدت زمان تداوم احساسات مختلف در جدول زیر آمده:

همانطور که مشاهده می کنید 120 ساعت طول می کشد تا غم در بدن از بین برود و نسبت به سایر احساسات در رتبه خیلی بالاتری قرار دارد. می بینید که چقدر این موضوع مهم است که بعد از ضرر سنگین در بازارهای مالی حداقل تا 120 ساعت (معادل پنج روز) معامله ای انجام ندهید تا ذهن شما آرام شود و آثار سوء ناشی از غم در شما کم و از بین برود.

سایر احساسات به شرح زیر است:

شمارهنوع احساسمقدار ماندگاریواحد
1غم120ساعت
2نفرت60ساعت
3شادی36ساعت
4درماندگی، امید، اضطراب، ناامیدی و خشنودی24ساعت
5حسادت15ساعت
6آرامش8ساعت
7اشتیاق6ساعت
8ستایش و قدردانی5ساعت
9استراحت و آسودگی4.3ساعت
10گناه3.5ساعت
11استرس3ساعت
12غرور2.6ساعت
13گیج و منگی2.5ساعت
14عصبانیت، بی حوصلگی و تعجب2ساعت
15تحریک1.3ساعت
16ترحم1.3ساعت
17تحقیر48دقیقه
18ترس42دقیقه
19شرم و انزجار30دقیقه
اشتراک گذاری: